Navigera

Nivåindelning

På Varbergs Ridskola följer vi en utbildningsplan med alla våra grupper, oavsett nivå. Här delar vi med oss av vår nivåindelning, både för att du som redan rider hos oss ska veta vad man bör kunna på respektive nivå, men också för att du som ny elev enklare ska kunna avgöra vilken nivå som passar dig.

Nivåindelning JUNIORER

Nivåindelning SENIORER

Plan för teoretisk undervisning JUNIORER

Juniorer = 0-17 år
Seniorer = 18 år och uppåt'
Vi har även inför Ungdomsgrupper. Det är grupper med blnadad ålder och där många ryttare är i de övre tonåren. Ungdomsgrupperna följer samma utbildningsplan som juniorgrupperna.

Ridskoleservice i Varberg AB Kvarnagårdens Ridcenter 432 32 Varberg