Navigera

Avtal & Uppsägning

Avtal för ridabonnemang på Varbergs Ridskola

Om eleven är under 18 år, ingås avtalet av elevens målsman. Samma person som står på fakturan skall stå på avtalet. Avtalet lämnas in till personalen snarast. Behåll kopian.

1. När ni anmäler er till att rida anmäler ni er till ett ridabonnemang. Detta fortlöper tills en skriftlig uppsägning skett på särskild blankett, som finns på kontoret och hemsidan www.varbergsridskola.com. Uppsägning av abonnemanget kan endast ske inför ny termin, senast den 1 dec inför vårterminen resp. 15 maj inför höstterminen. Inga pengar betalas tillbaka vid uppsägning mitt under terminen. Vid sjukdom under längre tid kan i vissa fall återbetalning ske, mot uppvisande av läkarintyg och enligt överenskommelse.

2. Fakturering sker terminsvis inför varje terminsstart. Det finns möjlighet att delbetala ridavgiften på 2 eller 4 gånger, för datum se fakturan. Vid delbetalning tillkommer en kostnad på 200:- för 4 delbetalningar och 100:- för 2 delbetalningar. Du kan också välja att betala per gång, eller rida varannan vecka, till ett högre pris, men då är du ej garanterad en fast plats. Om du rider mer än en gång i veckan får du 5 % rabatt på priset, gäller dock ej hoppspecial. Familjerabatt på 5 % gäller för alla familjemedlemmar. Familjer anmäler sig till kontoret. I ridabonnemanget ingår minst en teorilektion för seniorer och två för juniorer varje termin. Detta gäller inte specialgrupperna.

3. Vid nytecknande av abonnemang har eleven rätt att provrida i gruppen två gånger innan man bestämmer sig. Om du önskar avbryta efter dessa gånger, ska detta meddelas skriftligt till ridläraren och du betalar endast för de två lektionerna. Dessa två gånger är även provtillfällen för ridläraren för att se att eleven passar i gruppen.

4. Godkänd ridhjälm skall användas vid all ridning. Säkerhetsväst rekommenderas. Medlemskap i Varbergs Ridklubb är obligatoriskt för att få nyttja anläggningen och du är då även försäkrad vid arrangerad aktivitet. Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Observera att detta betalas till ridklubben som har ett annat bg. nummer än ridskolan. Separat faktura skickas ut. Mer info och priser finns på www.vrk.se.

5. Vid förhinder ska avbokning av lektionen ske senast kl. 12.00 samma dag, kl 8.00 på lördagar och förmiddagsgrupper. Avbokning sker på tfn 0340-14492 (telefonsvarare) eller via mail till info@varbergsridskola.com. Om du har en avbokad ridtid kan du i mån av tid och plats få rida igen denna i en likvärdig grupp. Igenridning skall ske innan terminen är slut och bokas hos personalen.

6. I och med undertecknande av detta avtal godkänner jag att personnumrets 10 siffror används för ridklubbens rapportering av SISU och LOK-stöd. Om man ej vill detta, meddela kontoret så kan vi ta hänsyn till detta.

7. Vid en fyllnadsgrad under 80 % i gruppen förbehåller sig ridskolan rätt att flytta resterande elever till likvärdiga grupper

Jag har tagit del av villkoren och ingår avtal om ett ridabonnemang:
Om eleven är under 18 år, ingås avtalet av elevens målsman.

Efternamn………………………….Förnamn……………………….. Personnr _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _

Adress:…………………………………… Postnummer:……………. Postadress:……………………........

Tel bostad……………………….Mobil…….…………………….E-post……………………………………...

Den……./…….20……..

Underskrift…………………………………… Namnförtydligande …………………………………….

Elevens namn om annan än avtalspart:…………………........................ Personnr: _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _

Ridskoleservice i Varberg AB Kvarnagårdens Ridcenter 432 32 Varberg